sporta 595         konstrukce         na vodě          historie        odkazy 

Úpravy které nejsou zrovna podle plánů...  to by měla charakterizovat následující stránka...

Mezi zásadní a charakteristickou vlastnost každé lodě patří vzhled. (barevné provedení, design, logo...)

Já se snažil najít charakteristickou tvář lodě, která by nebyla snadno zaměnitelná či přehlédnutelná. Návrhy které jsem vytvořil jsou ukázány na obrázcích a vycházejí převážně ze základní myšlenky vytvořit geometrické obrazce složené z jednotlivých snadno rozpoznatelných prvků které by ve výsledku nebyly náročné na výrobu, opravu či provedení. Drobně jsem se nechal inspirovat u plachetnice SKYLLA.

Jelikož elektrický rozvod v lodi již nebyl v nejlepším stavu. dospěl jsem k názoru, že bude dobré udělat rozvod nový.

Jako základní prvek všeho jsem si určil elektrický panel, ze kterého jsem vycházel a podle kterého jsem koncipoval celý systém kabelů a rozvodů. Jako nejpříhodnější místo jsem pro umístění panelu určil čelní část ploutvové skříně uvnitř kajuty a to z důvodu dobré dosažitelnosti ze všech míst lodě.

Konstrukce elektrického panelu se skládá z překližkové krabičky, která je svými rozměry postavena přesně na šířku ploutvové skříně. Jedná se o slepené gabonové překližky tl. 3 mm a výztuhy z překližky smrkové tl. 8 mm. Na tento polotovar je napasováno plexisklo o tl. 5 mm a skrze obojí procházejí vypínače, LED diody, a pojistky. Vývod kabelů je umístěn do horního konce kde se dají vodiče snadno ukrýt pod překližku tvořící strop kajuty.

Všechny elektrické obvody jsou jištěny pojistkami a systém se dá snadno odpojit hlavním vypínačem umístěným ve středu panelu (označeným červeným obloukem). Kontrolu o fungujícím obvodu zajišťuje 5 LED diod a stav baterie se pak dá snadno zjistit z ampérmetru a voltmetru, které se zapínají stiskem hlavního vypínače.

Správnou funkčnost a spolehlivost panelu a celého systému elektrického rozvodu ukáže až čas,ale zatím vše funguje správně a podle přestav. Mezi největší klady určitě patří snadná dostupnost. (Jediný problém nastává :o))), když plachtíte v noci a prší a vy si potřebujete rozsvítit a nejde to, protože dvířka musí být zavřená. I to by se ale dalo do budoucna vyřešit a doladit. Zatím ale stačí že to svítí...

         

        

         

Dalším podstatným krokem který přispěl k dobré manipulaci s lodí na suchu byla stavba manipulačního podvozku. Konstrukce je poměrně subtilní aby nebyla zátěží při přepravě na vleku a aby ani manipulace s ním nebyla příliš náročná. Celková hmotnost bez kol činní 52 kg.

Stavba je provedena z jacklů o rozměrech 50x50x2 a L 25x25x3. Povrch je ochráněn žárovým zinkováním a desky které podpírají loď jsou z betonářské překližky o tl. 20mm.

Jediným slabým místem, které se ukázalo až při přepravě byla kola. V původních propočtech vycházelo, že by hmotnost lodě měly unést kola z kolečka...

to se však nepodařilo a po 50m se dvě kola zdeformovala. Náhradou jsou kvalitní litinová z bývalé mlátičky obilí, které jsem výhodně získal :o)

Jestli si nějaká část lodi má připsat prvenství v užívání při plachtění pak je to pína (kormidelní páka).

Stará pína již dosloužila, stala se z ní náhradní... A její místo zaujala nová-lepší!

Svou konstrukcí vychází z předem daného tvaru který respektuje kormidelní knihu. Dva podélně orientované nosníky které tvoří základ konstrukce jsou slepeny ze tří lišt (dvou mahagonových a jedné jasanové o průřezu 3x1 cm) O svázaní mezi nimi a roznesení sil se starají jasanové příčky (opět průřez 3x1 cm). Ty také vyztužují pínu proti příčnému namáhání. Nová pína je oproti staré o 7 cm delší a nezužuje ke konci tak jak tomu bylo dříve. Naopak stejně široká mezera mezi nosníky umožnila vytvořit v prostoru rukojeti dvě shodné pozice pro držení. V případě přesedání při obratech se dá pína uchopit i za zakulacenou část a kormidelník tak neztrácí potřebný kontakt při manévrech. V části u knihy je carryclema zajištující držení kontralana jisticí kormidelní list ve spuštěné poloze. Pro případ, že by došlo k nárazu (kontaktu s podvodní překážkou), je toto lano gumové a dovolí listu zvednout se. V horní části je namontováno kování pro prodloužení, které usnadňuje kormidlování při vysedávání z kokpitu a tím usnadňuje práci posádce.

Celá konstrukce je lepena Epoxydovým lepidlem (EPOXY 1200) a lakována speciálním lodním lakem SADOLIN. Veškeré kování a spojovací materiál je z nerezové oceli...

Zvolená konstrukce by měla splňovat veškeré požadavky kladené za provozu a to i v tžkých podmínkách (masivní provedení). Estetický dojem si musí vytvořit každý sám...

 

         

         

v

Kormidelní list - profil listu který na Lady Jane byl, se ukázal jako v nevyhovující v momentu, když po drobném zavadění o dno došlo k odření barvy a vyšlo najevo, že list není vůbec olaminován. Vzhledem k profilu který u starého listu nebyl úplně podle mých představ, jsem se rozhodl ponechat tento list jako náhradní a postavit zbrusu nový profil podle polské konstrukce NACA 0012.

Stavba je provedena slepením šesti vrstev smrkové překližky o tloušťce 8mm a náběžné a odtokové lišty o průřezech 3x2 a 3,5x2cm z borovice. Konstrukce je lepena EPOXY 1200 a olaminována dvěma vrstvami skelné tkaniny 220g/m2. Profil byl docílen hoblováním a broušením podle připravených negativních šablon v měřítku 1:1. Po olaminování následovalo tmelení a broušení, které zakončil nátěr epoxidovou základovou barvou. Tato vrstva byla opět přebroušena a hladký povrch byl nastříkán akrylátovou vrchní barvou.

Grafické zpracování listu čítalo vytvoření šablon podle vybraného druhu písma a "vybarvení lihovou fixou", která nechává jen slabý film, silný jen několik setin milimetru a proto se výborně hodí na plochy které jsou pod hladinou...