sporta 595         konstrukce         na vodě          historie        odkazy 

TEAM RACING ve světě a u nás

Závod družstev je ideální zejména pro mládež. Při těsném kontaktu s dalšími plachetnicemi se řádně procvičuje schopnost ovládat loď a prohlubují se znalosti pravidel.

Tento druh jachtingu je populární zejména ve Velké Británii, Irsku a USA. Několik našich členů mělo možnost se seznámit s tímto druhem závodu jako členové národních týmů na Mistrovství světa ´95 ve West Kirby,U.K. a ´97 v Miami,U.S. Dále se družstvo Lodních Sportů Brno pravidelně účastní Wilson Trophy (Mistrovství Velké Británie klubových družstev), které se koná každoročně ve West Kirby. Na základě těchto zkušeností můžeme rozšířit své jachtařské zážitky i o tyto méně známé oblasti závodního jachtingu.

Závod družstev se jezdí na dvouposádkových bezhrazdových plachetnicích. Výběr není nijak omezen, záleží na sponzorech a rozšíření v pořádajícím regionu. Ve VB a Irsku se závodí na lodní třídě Firefly, v USA na lt. Vanguard 15. V našich podmínkách by nejlépe vyhovovala upravená 420 bez hrazd. Plachetnice zajišťuje pořadatel a pro snažší orientaci závodníků jsou plachty a trupy provedeny v různých barvách. Závody se konají na malé vodní ploše tak, aby je bylo možno dobře sledovat ze břehu nebo z přistavených mobilních tribun. Trať je možno postavit jakoukoliv, s libovolným počtem značek. Rozjížďky jsou velmi krátké (cca 10-15min), takže se nenudí divák, natož závodník.

U nás již byly uskutečněno několik závodů družstev pro lodní třídu Vaurien. Mladými Vaurienisty jsou přijímány s nadšením a pro velký úspěch se budou opakovat i v příštích letech.

V polovině září proběhne na Brněnské přehradě Mistrovství České republiky v závodě družstev - 3rdTeam racing regatta Brno 2000, kterého se zúčastní 6 klubových týmů z ČR a 6 zahraničních družstev. Tento závod bude současně generálkou na Mistrovství světa v roce 2001.

Co je to Závod družstev?
Závod družstev se odehrává mezi dvěma družstvy obvykle každé o třech lodích. Je možné závodit se dvěmi, čtyřmi nebo pěti loděmi v družstvu. V normálním závodě se zabýváš svojí vlastní pozicí v rozjížďce případně v celém závodě, kdežto v závodě družstev se nejen musíš zabývat pozicí vlastní, ale pozicí svých týmových kolegů. Jsou situace, kdy je výhodnější zpomalit, nebo se dokonce i nechat předjet. V normálním závodě většinu času pozoruješ situaci před sebou a plánuješ, jak zlepšit své postavení. Ale v závodě družstev (jestliže nejsi právě poslední) musíš také sledovat situaci za sebou a stále uvažovat, jak získat nebo udržet vítěznou kombinaci. Při tom musíš očekávat pokus o útok s využitím týmové taktiky proti tobě nebo jiné lodě tvého družstva.

Jsou nějaká zvláštní pravidla?
Platí normální Závodní pravidla doplněná a pozměněná Dodatkem D pro závod družstev.

Mezi nejdůležitější změny pro závody družstev patří:

Plachetnice nesmí omezovat plachetnici na jiném úseku dráhy.

·     Pravidla práva plavby nemusí být vyžadována mezi plachetnicemi stejného družstva.

·                                 Plachetnice může poskytnout pomoc plachetnici svého družstva.

Základní principy
Před startem závodu tvého tým můžete mít zvolenou a nacvičenou taktiku pro každou kombinaci. Po určité době vše budete dělat automaticky, ale pro začátečníky tu popíši některé ukázkové situace. Zaútočit dříve, než protivník zaútočí na vás zpět Na stoupačce, na kurzu, nebo nejlépe u značky je snadné zpomalit protivníka za sebou tak, aby ho předjela jedna, nebo obě týmové lodě, a tak vylepšit postavení celého týmu. Je jasné, že to, co chcete udělat vy, může a bude chtít udělat i soupeř. Z toho vyplývá, že je nutné zaútočit jako první. Znát své bodové hodnocení Stále je třeba mít přehled, zda tvoje družstvo vítězí nebo prohrává, a s jakým rozdílem, aby jsi věděl, co je třeba udělat a jak zlepšit postavení svého družstva nebo získat vítězící kombinaci, nebo vědět, co je možné ztratit, aniž by jste ztratili vítěznou kombinaci. V závodě tří plachetnic v týmu stačí jednoduše sečíst pořadí a jakákoli kombinace se součtem 10 a méně je vítězná, v druhém případě prohrávající. Situace je složitější, jestliže jsou udělovány trestné body, nebo když se sčítají dvě rozjížďky. Je neuvěřitelné, jak obtížné je současně sčítat body, trimovat plachtu, kormidlovat loď a dotírat na soupeře. Na dvouposádkových lodích je proto vhodné, aby tyto aritmetické operace řešil kosatník. Nechci ho přeceňovat, ale když to zvládne, zvýší se úroveň komunikace mezi kormidelníkem a kosatníkem a mimo to, nebude jenom podřimovat, ale sledovat, co se děje kolem něj a bude muset i přemýšlet. Očekávej neočekávané Většina standardních situací v závodě družstev jsou zcela neznámé v klasickém závodě. Než si je osvojíš, budeš často překvapen - ke škodě vlastního družstva Rychlost, změny, poryvy zpět Nepřestávej sledovat sílu a změny směru větru. Ostatně někdy je lepší zapomenout na týmovou taktiku a využít větru ke zlepšení své pozice.

Předstartovní manévry, start
Dobrý start je stejně důležitý jako v normálním závodě. Ale definice "dobrého startu" je odlišná. V závodě družstev je jedno, jestli ty nebo tvůj kolega vystartujete se startovním výstřelem, nebo dvě minuty po něm - ale jak a o kolik vystartujete před svým protivníkem. V závodě družstev není startovní čára delší než šest až osm délek, proto není pozice na výhodnější straně čáry tak rozhodující, jako v klasickém z vodě. Před startem rozjížďky ty a váš tým stanoví, jaká strategie je nejvýhodnější, zda má protivník slabiny, nebo naopak v čem je nebezpečný. Například, jestliže je jedna ze soupeřových lodí pomalejší, může se pokusit blokovat vaši nejrychlejší loď . V případě startu, kdy všechny plachetnice startují z čáry, je obvykle správná taktika rozvinout své lodě, aby alespoň jedna měla výhodu případné změny větru, a tak, aby si plachetnice jednoho družstva nepřekážela. Mnoho týmů se snaží rozvinout své lodě tak, že jedna loď startuje u levé, druh u pravé značky startovní čáry a třetí je volná a vybírá si své startovní místo a útočí na protivníky. Často se plachetnice před startem spárují a proběhne množství malých dvojbojů. Jestli takovéto předstartovní manévry zahájíte nebo na něj přistoupíte, závisí na vaší strategii. Jestliže se páry vrací a protínají startovní čáru v různých časových odstupech od startovního znamení, potom může váš tým zahájit rozjížďku nejhůře s 2,4,6 a nejlépe s 1,3,5. Jestliže má být start úspěšný, je občas nutné pomoci jeden druhému. Přesto musí být vaše startovní taktika dostatečně pružná, aby váš tým byl schopen využít jakékoli výhody, která vznikne. Při změně směru větru, když se jedna strana čáry zvýhodní, je třeba přesunout své lodě k výhodnější straně startovní

Křižování proti větru (stoupačka)
Když jsi vpředu je snadné zpomalit soupeře za sebou tím, že ovlivníš a narušíš jeho vítr : zakryješ jej svým větrným stínem nebo dostaneš jej do beznadějně návětrné situace. Čím blíže jsi k soupeři, tím lepšího výsledku můžeš dosáhnout. Ale aby jsi se dostal blíže k soupeři musíš zpomalit tím, že vypustíš plachty, nejlépe pouze kosatku. V lehkém nebo středním větru je velice účinné přetáhnout ráhno do návětří.

Jak zlepšit, získat nebo udržet vítěznou kombinaci
Zde je stručné shrnutí: Tabulka ukazuje, co může (nebo musí) v dané situaci tým udělat. Je-li váš soupeř zkušený, můžete očekávat, co učiní on. Nebo večer po rozjížďkách můžete dumat, jak je možné, že když už jste je měli na "lopatě", vám tak rychle s té lopaty utekli.

Seskupení pro Team Racing - "Velká cena Prahy 2007"

31. 10. 2007 Porada týmu EX TEMOPRE 19:00 -  ??:?? Schůzka proběhla podle předpokladu a tým se rychle semkl v jeden celek. Probírali jsme základní změny oproti klasickým závodům a snažili jsme se především "nasát" co nejvíce z pravidel závodního jachtingu se kterými se při našich závodech moc často nesetkáváme.

2. 11. 2007 Trénink 13:15 - 14:00 - Náš tým nebyl tak zcela sladěn a tak trénink byl každopádně zapotřebí. Závodní taktika byla z předzávodní schůzky všem jasná a pravidla která jsme se snažili v rychlosti v předchozích dnech do sebe nahustit jsme chtěli náležitě využít.

3. 11. 2007 Závod červená skupina - 9:15 - 12:00 V naší skupině jsme se proti sobě měli zkušené, mladé, pružné a především vyježděné jachtaře a to převážně z Yacht klubu Cere, kteří nás nejprve patřičně vyškolili, ale v dalších rozjížďkách už to nebylo tak hrozné a i my jsme začali posléze také útočit. Pak začal náš tým získávat v soubojích jistotu a dokonce jsme přemýšleli i nad získáním bodu. K tomu ovšem nedošlo, jelikož rozjížděk bylo pouze pět a tak, když jsme se konečně rozjeli, už jsme museli končit :o)

4. 11. 2007 Záchrana a boj o postup z dvanáctého místa 10:15 - 10:45 Soupeř který nám byl přidělen resp. byl na 11. místě se ukázal jako zkušený a sladěný celek. V první ze dvou rozjížděk jsme nebyli dobře postaveni na startovní čáře v okamžiku startu a tak byla postupová situace takřka ztracena. Záhy jsme ovšem zjistili, že postupující tým musí mít dvě vítězná pořadí v rozjížďkách. Ani v druhé to ovšem nebylo ono a ve stále zesilujícím poryvovém větru se jedna naše loď bohužel převrátila. Nic to ovšem neubralo na našem celkově pozitivním dojmu ze závodu a ze závěru celé akce. Chci tímto poděkovat celému týmu za jejich nasazení (závodní i svých životů) a poblahopřát ke zdárnému ukončení celé akce.

Hláška víkendu:  "Ty vole, co je to za lidi..."

Team leaderÇ  Loď č. 1 

kormidelník - JINDRA kosatník - STANDA  LADY JANE

Loď č. 2 :

kormidelník - HARRY kosatník - JIRKA      MEDŮZA+SAGITTA

Loď č. 3 :

kormidelník - ROMAN kosatnice - KAČKA ILMATAR